Úvod

Dne 2.1.2018 na adrese Lechowiczova 2970/6, 702 00 Ostrava zahájila provoz Krajská adiktologická ambulance pro děti a dorost s.r.o. 


Jedná se o 1. specializované zdravotnické zařízení v MS Kraji s multidisciplinárním přístupem.